top of page

Vi arbetar med hållbar HÄLSA på arbetsplatsen!


Vi arbetar med återhämtning som kan minska stressens skadliga verkningar!


Den vanligaste orsaken till sjukskrivningar i Sverige är psykisk ohälsa. Det kan hänga ihop med livet i stort och även vara kopplat till arbetslivet. Osund stress på jobbet, som i längden kan leda till psykisk ohälsa, kan dock mildras med hjälp av ett antal skyddande faktorer. Det finns skyddande faktorer på både grupp och individnivå. Vilka friskfaktorer bidrar till att hålla Er arbetsplats frisk?


Strax före pandemin, startade vi ett gediget koncept med den mänskliga resursen i fokus på arbetsplatsen. Konceptet är hållbart och för alla, även de dagar medarbetaren inte har tid att få sin friskvårds-aktivitet på grund av att den både är mobil och tids effektiv.

Vi drivs av att friskvården måste vara hållbar, och att det ska vara enkelt både för arbetsgivare och medarbetare att hålla fast vid en rutin som skapar möjligheter att minska stressens skadliga verkningar, påverka besvären som överbelastning av både stillasittande, tunga lyft eller ensidiga rörelser.


Stress är idag en stor och komplex utmaning för arbetsgivare och medarbetare, som ofta påverkar vår sömnkvalitet och den psykiska hälsan, och det som är ytterst allvarligt är när medarbetaren hamnar i utmattningssyndrom.

En diagnos som kom på 90 talet och då pratade man om utbrändhet.


Statistiken är dyster. Antalet personer som sjukskrivs för utmattning har ökat och nytt nu är:

• En fjärdedel av de som drabbas har åter insjuknat i samma diagnos

• Allt yngre drabbas

• Allt fler män drabbas, men kvinnor i 30-års åldern drabbas mest

• I vården drabbas allt fler läkare

• Det tar längre tid att komma tillbaka.


Arbetsgivaren har ansvar att anpassa efter arbetsmiljöverkets regelverk.

Vi arbetar utifrån Arbetsmiljöverkets regelverk och eventuella anpassningar som kan behövas,

Och skattemyndighetens regelverk kring friskvård.


Ett företag som satsar både på friska medarbetar och frisk hus är Kärnvirke Arkitektur AB


En av deras medgrundare

Tommy Vince arkitekt, säger att -vi drivs av att skapa arkitektur som stimulerar välmående hos både människor och klimat. Sunda material och en djup förståelse för dess kvaliteter skapar en arkitektur som vi tycker är spännande. Vi vill låta arkitekturen få agera media för de reflektioner, tankar, ideal och förhållningssätt som springer från vår tid och vår kultur.

Kärnvirke Arkitektur AB tar självklart ett stort ansvar för företagets medarbetare och satsar på modern och certifierad friskvård som är enkel att använda och påverkar kroppens cirkulation på ett förebyggande och uppbyggande sätt, även en stimulans för immunförsvaret.

I vårt företag har vi inte råd att inte vara den friskaste och piggaste versionen av oss själva – så det var självklart att investera i friskvård och hälsa på riktigt säger Tommy Vince www.karnvirke.seÅterhämtning


Beroende på hur vårt arbete och vår fritid ser ut, är behovet av återhämtning olika.

Är arbetet fysiskt aktivt, behövs kanske en lugnare återhämtning som att vila eller läsa en bok. Om arbetet består av mycket stillasittande så är en aktiv återhämtning som fysisk träning eller socialt umgänge bättre.

Oavsett vilket arbete man har så mår alla bra av raster och pauser under ett arbetspass, samt en god natts sömn.

Låter detta intressant för dig som medarbetare eller chef att kunna påverka stressens negativa verkningar, sömnkvalitet, immunförsvar?

Tveka inte att ta kontakt! Du är välkommen!

lena@halsobyran.nu +46 (0)63-12 06 00 +46 (0) 70-6897973


23 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page