top of page
Äldre par yoga

Medicinsk

yoga

Boka tid för medicinsk yoga

MediYoga är den yogaform som används inom vården.

I dag finns det omfattande forskning på yoga och meditation och det råder ingen tvekan om att meditation och yoga ger flertalet positiva medicinska effekter!

Forskningen är tillsammans med den beprövade erfarenheten inom svensk sjukvård den avgörande faktorn att intresset för yoga växer inom den konventionella medicinen.

En övergripande sammanställning av forskning på yoga visar på såväl fysiska som psykiska effekter.

Minskad stress är en övergripande faktor som påverkar de flesta sjukdomstillstånd och relaterar till de flesta aspekter av vår hälsa. Yoga och meditation, i synnerhet MediYoga har visat sig vara en av de mest effektiva verktygen för att hantera och minska stress.

 Information angående egenträning

Prata med din utbildade MediYoga instruktör,

Lena Svedevall, leg. Sjuksköterska & mediyoga instruktör för svar på frågor och stöd!

mediyoga.png
bottom of page