halsobyran nyhetsbrev
Beräkna ditt BMI, ange värdena nedan och tryck på Beräkna knappen:

 • Jag har tagit del av ovan information och kan välja alternativet Slanka Maxi om jag är fullt frisk. Om jag svarar ja på någon av nedanstående frågor kan jag äta enligt Slanka Kombi, som alla kan göra. Jag pratar med min Slanka-coach och väljer Slanka VLCD i kombination med bra mat - Slanka Kombi.

  Jag samråder med min läkare om jag:
  * under de senaste tre månaderna har haft hjärtinfarkt, stroke,
genomgått en operation eller varit utsatt för en allvarlig olycka
  * tar insulin eller har diagnostiserat lågt blodsocker (hypoglycaemia)
  * har en depression under behandling, anorexia nervosa, 
bulimi nervosa eller andra ätstörningar
  * har kärlkramp, hjärt-, lever- eller njursjukdom, gikt eller epilepsi
  * använder medicin mot lågt blodtryck
  * använder vattendrivande medicin
  * använder digoxin (hjärtmedicin), lithium, phenytion 
eller blodförtunningsmedel
  * är under 18 eller över 70 år
  * är gravid eller ammar


  Tar du medicin mot högt blodtryck så bör du besöka din doktor/sjuksköterska efter ca 3 månader för ny kontroll, om blodtrycket går ner vid viktnedgång, kan medicineringen behöva ändras.

TELEFON: 063-12 06 00
070-689 79 73

ADRESS: Residensgränd 20A
831 31 Östersund
MAIL: info@halsobyran.nu