halsobyran nyhetsbrev

Är jag överviktig?

Här kan du se om du är överviktig och i så fall var på BMI skalan du befinner dig. I stort sett alla länder i västvärlden använder sig av BMI skalan (Body Mass Index). Hamnar du över 25 är detta ett tecken på att du bör tänka på din vikt, ditt sätt att äta, motionsgrad samt ditt allmänna hälsotillstånd. Kontakta då en konsulent på din ort. Räkna ut din BMI. Skriv in din vikt och längd och titta sedan i tabellen nedan.

Beräkna ditt BMI, ange värdena nedan och tryck på Beräkna knappen:


BMI under 20 = underviktig*
Du är underviktig och behöver/ska inte gå ner i vikt.

BMI 20 till 25 = hälsosam vikt
Du har en idealisk vikt för din längd. Viktprogram används för att behålla din vikt stabil.

BMI 25 till 30 = överviktig
Din vikt är över det normala och din hälsa kan påverkas negativt.

BMI 30 till 40 = betydlig övervikt, fetma
Din vikt är mycket över det normala. Din vikt ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar och andra allvarliga medicinska tillstånd.

BMI 40 + = sjuklig övervikt, fetma
Din vikt är mycket över det normala och din hälsa är i allvarlig fara. Du löper mycket höga risker att drabbas av hjärtsjukdomar, stroke och för tidig död. Vidta åtgärder nu!

Att använda midjeomfånget
Som mått för övervikt blir allt vanligare som metod även om BMI fortfarande är den vanligaste mätmetoden. Vid midjeomfång över 88 cm för kvinnor och 94 cm för män brukar man tala om uttalad bukfetma.

Betyder det något var fettet sitter?
Ja, det betyder mycket var på kroppen fettet sitter. Fett runt magen är speciellt farligt. Det är fler män än kvinnor som får denna fettfördelning och den medför stora risker för hjärtsjukdomar. Även om kroppsvikten är normal, är alltså kulmage en hälsorisk. Undersökningar visar att risken för att få hjärtinfarkt och diabetes ökar 2 till 3 gånger hos de som har fettet runt magen. Den kvinnliga varianten med fettet på baken och låren - är inte lika hälsofarligt.

Hur påverkar motion fettförbränningen?
Motion ökar definitivt fettförbränningen i kroppen. Muskelmassan är kaloribrännaren i kroppen och förbränner en blandning av kolhydrater och fett. Även en lågintensiv motionering ökar kolhydrat- och fettförbränningen. Din rådgivare ger dig tips om olika motionssätt.

Kan viktreduktion hjälpa mot högt blodtryck?
Ja, överviktiga har dubbelt så hög risk att få högt blodtryck. Detta är den viktigaste riskfaktorn för utvecklingen av allvarliga hjärtsjukdomar. Viktreduktion är rekommenderat som första led i behandlingen av patienter med för högt blodtryck och övervikt. För att uppnå sänkning av blodtrycket, kan det vara nog att reducera vikten med 10-20%. Många kommer då kunna sluta medicinera.

Påverkas ämnesomsättningen om jag äter lågkaloridieter?
Nej, viktminskning med lågkaloridieter som SLANKA påverkar inte ämnesomsättningen. Nya undersökningar har visat att ämnesomsättningen går ned något under själva viktminskningen, men justerar sig snabbt till det som är riktigt för den nya vikten.

Är det farligt att gå upp och ned i vikt?
Nej, tidigare har det sagts att det inte är bra att gå upp och ner. Många överviktiga tror fortfarande att det är skadligt och undviker att reducera sin vikt. Nyare undersökningar har emellertid visat att moderata variationer i vikten inte är skadligt. Övervikt är i sig själv en stor hälsorisk, och rädslan för negativa effekter av bantning får inte hindra överviktiga från att gå ned i vikt.

TELEFON: 063-12 06 00
070-689 79 73
ADRESS: Residensgränd 20A
831 31 Östersund
MAIL: info@halsobyran.nu