halsobyran nyhetsbrev
 • Lymfdränage


Friskvårdande Lymfdränage
Lymfan är en trögflytande vätske- mängd (blodplasma) som tillför cellerna näring och avlägsnar slaggprodukter. Ibland kan lymf- cirkulationen stanna upp, och stockningarna kan leda till att cellerna degenererar eller dör.

Lymfdränage är en manuell behandlingsmetod, där man med särskilda lätta massagerörelser- pumpande, glidande, tryckande rörelser i cirkel- eller spiralform - söker driva lymfvätskan vidare i rätt riktning. Genom att påverka lymfströmmen kan skadliga ämnen avlägsnas snabbare. Särskilt viktigt anses det vara att överflödig äggvita (protein-ämne) i cellmembranen förs bort, då denna binder vätska så att svullnader (ödem) uppstår. Dränagen påverkar också det autonoma nervsystemet och verkar smärtstillande och lugnande. Lymfdränage kan utföras både som självmassage och som behandling med hjälp av en terapeut. Metoden används vid bl.a. hudåkommor, idrottsskador, ärr och acne.

Den är mycket effektiv vid svullna ben, svullen arm efter bröstoperation, migrän, spänningshuvudvärk, sömnbesvär.

Andra exempel: frakturer växer samman snabbare, kalk- och broskbildning undviks genom förebyggande behandling. Lymfdränage borde vara en självklarhet före och efter operationer för att eliminera slaggprodukter, undvika "operationschock", minimera ödem, dvs behandla bindväven så att den blir elastisk och därmed minimera ärrbildning.

Dr. Vodders lymfdränage

I hälsobefrämjande och friskvårdande syfte

Lymfdränage är en manuell behandlingsmetod för att understödja kroppens lymfcirkulation. Lymfdränage som behandlingsmetod utarbetades av Alexis Carrel vid 1900-talets början. Tekniken har sedan vidareutvecklats av bl.a. den danske biologen, filosofie doktor och fysioterapeut Emil Vodder under åren 1932- 36.

Han började behandla patienter förbi håleinflammation och utvecklade sedan metoden till att omfatta åkommor av kosmetologisk, hygienisk och terapeutisk natur.

Lymfan är en trögflytande vätskemängd (blodplasma) som tillför cellerna näring och avlägsnar slaggprodukter. Ibland kan lymf- cirkulationen stanna upp, och stockningarna kan leda till att cellerna degenererar eller dör.

Lymfdränage är en manuell behandlingsmetod, där man med särskilda lätta massagerörelser- pumpande, glidande, tryckande rörelser i cirkel- eller spiralform - söker driva lymfvätskan vidare i rätt riktning. Genom att påverka lymfströmmen kan skadliga ämnen avlägsnas snabbare. Särskilt viktigt anses det vara att överflödig äggvita (protein-ämne) i cellmembranen förs bort, då denna binder vätska så att svullnader (ödem) uppstår. Dränagen påverkar också det autonoma nervsystemet och verkar smärtstillande och lugnande. Lymfdränage kan utföras både som självmassage och som behandling med hjälp av en terapeut. Metoden används vid bl.a. hudåkommor, idrottsskador, ärr och acne.

Den är mycket effektiv vid svullna ben, svullen arm efter bröstoperation, migrän, spänningshuvudvärk,sömnbesvär.

Andra exempel: frakturer växer samman snabbare, kalk- och broskbildning undviks genom förebyggande behandling. Lymfdränage borde vara en självklarhet före och efter operationer för att eliminera slaggprodukter, undvika "operationschock", minimera ödem, dvs behandla bindväven så att den blir elastisk och därmed minimera ärrbildning.

Celluiter är en annan typisk indikation - det handlar om rengöring och cellförnyelse på djupet.

Manuellt Lymfdränage el. Dr Vodder den internationellt kända massagen som är lätt, rytmisk och smärtfri.


Dr Vodders Lymfdränagemassage är bra för dig vid:

 • A l l e r g i
 • B a n t n i n g
 • B e n v ä r k
 • C e l l u l i t e r
 • F e t t s u g n i n g
 • F ö r s t o p p n i n g
 • G r a v i d i t e t
 • H ä l s p o r r e
 • K r o n i s k a   e k s e m
 • L i p ö d e m
 • S t r e s s
 • Utmattnings depression
 • V e n s t a s ö d e m
 • Ä r r
 • Ö v e r t r ä n i n g


OBS! Inte att förväxlas med allt annat som kallas för lymfdränage!
På Hälsobyrån kombinerar vi all lymfbehandling med BEMER terapi - det har visat sig att 1 + 1 = 3
Läs mera om BEMER terapi https://halsobyran.bemergroup.com/sv

TELEFON: 070-689 79 73
ADRESS:   Kyrkgatan 43
Previa 4;e våningen
831 31 Östersund
MAIL:    lena@halsobyran.nu