halsobyran nyhetsbrev

Hälsa är en viktig del av ett gott liv

Hälsobyrån är ett modernt företag som arbetar med strategisk hälsoutveckling. Vi utbildar, testar och coachar för hälsosammare arbetsplatser.

Vår ut gångspunkt är att modern företagsutveckling är ett strategiskt redskap i den övergripande personalpolitiken. Ohälsa på arbetsplatser kostar både arbetsgivare och samhälle mycket stora belopp. För dig som arbetsgivare innebär sjukfrånvaro stora kostnader i resultaträkningen. En långtidssjukskriven chef kan kosta upp till fyra miljoner per år. Hälsofrågorna måste därför lyftas upp och hanteras som en helhet, det innebär att företagsledningens engagemang är den viktigaste framgångsfaktorn. En fastställd och genomförd strategi för ökad frisknärvaro höjer attraktionsvärdet vid rekryteringar samt skapar förutsättningar att behålla kompetenta medarbetare. Det går att påverka ohälsofaktorerna men det krävs kunskap om vilka konkreta rehabiliteringsåtgärder som är mest effektiva och lönsamma.

Hälsobyrån har kvalificerad kompetens för att tillsammans med våra kunder utveckla strategier, planer och redskap som ökar frisknärvaron och minskar ohälsan. Genom vårt förebyggande företags- och arbetsmiljöarbete på alla nivåer minskar vi ohälsa och kostnaderna för denna. Vi är din långsiktiga samarbetspartner i arbetet med att skapa en hälsosam arbetsplats. Vi arbetar med att utveckla hälsa, ledarskapet samt medarbetarskapet.

En viktig del i det strategiska hälsoarbetet är utbildningar. Med ökad kompetens inom hälso- och arbetsmiljöområdet får du som arbetsgivare bättre förutsättningar i ditt förebyggande arbete. Våra utbildningar hjälper Dig att komma igång med hälsoarbetet på Din arbetsplats och utveckla det arbetsmiljöarbete som Du redan har påbörjat. Vi kompletterar utbildningen med tester och visar resultat.

Vi utbildar personer på lednings-, grupp- och individnivå.

Våra utbildare har alla en gedigen kunskap inom arbetsmiljö- och hälsoområdet och lång erfarenhet av att utbilda människor från olika branscher, yrken och arbetsplatser. De kan lätt relatera till frågor som berör just din arbetsmiljö.

Hälsoutveckling är vårt samlingsnamn för de tjänster som främjar och utvecklat hälsan; som tar vara på det friska och bygger vidare på dessa friskfaktorer. Vi erbjuder hälsoutveckling för både organisationer, grupper och individer.

TELEFON: 063-12 06 00
070-689 79 73

ADRESS: Residensgränd 20A
831 31 Östersund
MAIL: info@halsobyran.nu