halsobyran nyhetsbrev

Varför Medicinsk Yoga?

Det har aldrig satsats så mycket resurser på hälso- och sjukvård i västvärlden som nu. De tekniska, biologiska och medicinska landvinningarna på området är enorma. Vi klipper och klistrar i den mänskliga organismen med yppersta precision. Vi har kartlagt vår DNA och klonar fram levande varelser. Samtidigt mår allt fler allt sämre.
Dock finns ljusglimtar. Människor tar idag ett ökande eget ansvar för sin hälsa, motionerar, lägger om sin kost, prövar alternativa behandlingar mm. Akupunktur används i ökande grad inom sjukvården. Den nya generationen läkare i Sverige får möjlighet att under utbildningen lära sig om kinesiologi, meditation och yoga.

Yoga kan fungera som en avancerad form av terapi och rehab. Utövande av yoga ger tydliga och mätbara effekter på hälsan, något som flera tusen studier över hela världen ända sedan början av 1900-talet tydligt visar. Yogan är holistisk i sitt synsätt och ser till hela människan, hela livssituationen, även känslor, kost, motion mm. Utifrån det yogiska (och kvantmekaniska) perspektivet är människan en komplex energivarelse, där de problem och krämpor vi får genom livet i grunden handlar om stopp och blockeringar i underliggande och grundläggande energiflöden. När vi genom utövande av yoga och meditation utför åtgärder på denna grundnivå så minskar/försvinner de symptom vi upplevde som ”sjukdom”. Internationellt är yoga som terapi en stor och expanderande företeelse. I England t.ex. har det utbildats yogaterapeuter sedan 1980-talet. I USA förekommer yoga som behandlings- och rehabmetod på flera sjukhus, bl.a. på hjärtinfarkt- och cancerpatienter.

I Sverige är yoga som terapi och rehab en verksamhet i starkt växande. IMY har arbetat med yogisk terapi i Sverige sedan mitten av 1990-talet och deltagit i det mesta av den vetenskapliga forskning som skett på detta område. Till IMY kommer människor från hela landet för att delta i de utbildningar som finns här i Medicinsk Yoga.

Ordet Yoga sägs ofta betyda just Balans. Det kommer från Sanskrit. Dess rot är ordet Yuj och betyder ordagrant Ok eller Förening. Yoga syftar bokstavligen till att ta på sig oket, att anstränga och disciplinera sig, att åstadkomma balans mellan kropp och sinne, kropp och själ. Yoga är ett system för fysisk, mental och andlig träning.

Så vitt vi vet kommer yoga ursprungligen från Indien där det utvecklades för många tusen år sedan och spreds därefter över resten av världen under 1900-talet, framför allt från 1960-talet och framåt.

En vanlig missuppfattning om yoga är att det är ett system för fysiska övningar och ställningar. Faktum är att yoga är en fullständig vetenskap för livet, ett fullständigt system vilket inkluderar fysiska ställningar (asanas) som en av många, många olika komponenter.

Yoga är inte religiöst.
Genom årtusendena har yoga felaktigt kopplats samman med olika teologiska och filosofiska system. Yoga i sig själv är inte någon religion och är inte heller kopplad till någon specifik religion. Yoga är först och främst en praktisk fysisk, mental och andlig disciplin som förespråkar personligt utövande ledande till andlig insikt. Yoga är helt enkelt ett verktyg som ger dig möjlighet att utforska din egen mänskliga natur.

Yogan påstår sig inte vara någon slags enda eller rätta väg till frälsning. Yogan utesluter aldrig någon från att delta. Tvärtom – yogaövningar kan utföras – och gör det också, av alla typer av människor över hela världen, oavsett religiös uppfattning och tillhörighet. Du behöver inte gå med i någon sekt eller tro på något särskilt för att träna yoga.

Du behöver när du tränar yoga inte tro på något annat än möjligheten att du genom yogaträningen kan transformera, förändra dig själv i riktning mot din egen fulla potential och komma i kontakt med din egen innersta sanna kärna, den du verkligen är.

Yogaövningarna som utförs långsamt och kontrollerat är ämnade att utveckla fysisk smidighet, skapa mental avspänning och ge insikt. Andningen spelar en viktig, grundläggande roll i yogan. Enligt den yogiska filosofin förkroppsligar andningen människans livskraft, eller Prana. Hos de flesta människor är andningen en omedveten funktion. Den kan dock ändras medvetet genom användning av olika andningstekniker, vilket i sin tur även påverkar välbefinnandet. Andningen är också en direkt avspegling av olika känslomässiga tillstånd. Är vi uppjagade andas vi snabbt och ytligt. Är vi lugna andas vi djupare, lugnare andetag.

Därför kan en medveten förändring av andningen direkt påverka hur vi mår och skapa fysisk, mental och emotionell harmoni inom oss. Andningen är ett unikt sätt att direkt kunna påverka sinnet och kroppens undermedvetna processer.

Yogaträningen påverkar kroppen och dess inre organ på många olika sätt. Den ger smidig, uthållig muskulatur, påverkar matsmältningen och hormonbalansen, ger ett starkare mer uthålligt nervsystem, balanserar höger och vänster hjärnhalva mot varandra och förbättrar dina sömnvanor – för att bara nämna några.
Det är helt klart att du definitivt får ett antal tydliga, mätbara effekter, både fysiskt och mentalt av din yogaträning. Det ursprungliga syftet med all form av traditionell yogaträning är dock som sagt ett annat: Yoga handlar i grunden om medvetenhet. Det viktigaste med yogaträningen är att lära sig att lyssna inåt, in i kropp och in i sinne. Det handlar dels om att bygga upp en medvetenhet om kroppen, dess spänningar och beteendemönster, dels att nå en djupare andlig insikt om verklighetens sanna natur, att göra dig som människa fullständigt medveten och uppnå din fulla potential. Yoga är, enkelt uttryckt, en teknik för att uppnå fullständig medvetenhet.

Yoga är något som behöver upplevas för att förstås. Vi kan prata om det i veckor, vi kan läsa hundra böcker om yoga, vi kan ha en massa teoretisk kunskap om yoga – men yoga måste göras, utövas för att fullt ut kunna förstås. Yogi Bhajan, mästare i Kundaliniyoga har sagt det väldigt bra:

– Kunskap blir till verklig visdom först när du upplever det, med ditt hjärta och med hela din varelse, först när det blir en del av din personliga upplevelse.

Hälsobyrån arbetar med Medicinsk Yoga – du kan själv komma igång genom CD-skiva med enkla program med detaljerad information. 

TELEFON: 063-12 06 00
070-689 79 73

ADRESS: Residensgränd 20A
831 31 Östersund
MAIL: info@halsobyran.nu