halsobyran nyhetsbrev

UKK Gång Test

Utmärkt test för större och mindre grupper som vill konditionstesta flera under kort tid. Formen promenad passar de flesta! Unga – gamla – kvinnor och män.

UKK Gång Test utförs genom att testpersonen så snabbt som möjligt ska gå 2 km på plan mark under tidtagning, vid målgång tas pulsen (slag/min) med hjälp av pulsmätare eller manuellt.

Med i beräkningen finns individens ålder, kön, längd, vikt, gångtiden för 2 km och pulsen vid målgång. Passar individer i åldern 20-65 år som är friska och inte har någon sjukdom eller något handikapp som hindrar snabb gång eller någon som står på medicin som påverkar pulsen.

Testet tillgodoser även tillförlitliga testresultat för överviktiga personer, rekommenderas dock inte till dem som är vältränade.

Submaximalt arbetsprov på cykelergometer – på ”testcykel”
Ett submaximalt test på cykelergometer ska motsvara ca 50 % av maximal syreupptagning. För otränade deltagare väljs naturligtvis en låg belastning. 50 W på cykelergometern motsvarar en försiktig promenad i en hastighet av 15 minuter/km. Detta arbete ska dessutom bara utföras i ca; sex minuter! Det innebär att submaxtestet motsvarar en mycket lugn promenad på 400 meter. Det innebär att de flesta människor kan genomföra testet på cykelergometer.

Deltagare med medicin av typ betablockerare
Deltagare med blodtryckssänkande medicin av typ betablockerare kan därför också genomföra arbetsprovet med lämplig belastning.  Att utföra ett submaximalt arbetsprov på bara hälften av maximal nivå är inte riskabelt. Tänk också på att en betablockerande medicin har en ”skyddande” inverkan genom att hjärtat arbetar för sakta under fysiskt arbete för att klara av sin uppgift att transportera blod och syre till arbetande muskler. Det innebär en lokal brist på syre i musklerna, vilket i sin tur ger mjölksyra som försvårar och nästintill omöjliggör fortsatt fysisk aktivitet.

Val av belastning
Ett submaximalt arbetsprov på cykelergometer innebär att deltagaren ska belastas till cirka 50 % av maximal syreupptagning. Anledningen är att hjärtats slagvolym då har uppnått maximal nivå och att det för otränade innebär att man fortfarande ligger under mjölksyra-tröskeln. 50 % av maximal syreupptagning motsvarar i regel ansträngning 13 – 14 på Borg RPE skalan®, d v s ”Något ansträngande”.

Man får en ungefärlig uppfattning var pulsen kommer att hamna utifrån medelvärdet för arbetspulsen vid 50 % av maximal syreupptagning för olika åldrar.

TELEFON: 063-12 06 00
070-689 79 73

ADRESS: Residensgränd 20A
831 31 Östersund
MAIL: info@halsobyran.nu