halsobyran nyhetsbrev

Idrottshälsa & prestation

Elitidrottare har ofta hög energiförbrukning och utför så gott som dagligen hård fysisk träning. Därmed förbrukar de regelbundet sina glykogendepåer och ökar sin fett och proteinomsättning. Tränings- och tävlingstider styr deras vardag och de har höga krav på såväl sin prestationsförmåga som sin hälsa.

De elitaktiva har därmed specifika krav på sin kost avseende energi och näringsintag.


En allsidig kost som tillgodoser energibehovet ger så gott som alltid ett tillfredsställande intag av näringsämnen för hårt tränande och tävlande på elitnivå.

Vitamin- och mineraltillskott kan dock vara aktuellt vid..

  • uteslutande av vissa livsmedel/livsmedelsgrupper (ex allergier, vegankost, religiösa aspekter) praktiska svårigheter när tillräcklighet och eftersträvad sammansättning inte kan tillgodoses.
  • perioder  av långvarig tävling/hård träningsperiod, när stora delar av energiintaget kommer från energitillskott
  • lågt energiintag


Medicinska indikationer - individuell utvärdering
Vitamin- eller mineraltillskott kan endast bli aktuellt om det finns medicinska indikationer, och när kosthållning, träning och återhämtning optimerats. Det krävs individuell utvärdering i samråd med den aktives läkare och kostexpertis.

Sportprofil
Med hjälp av speciellt framtagna analyser där utvalda mineraler och vitaminer ingår, kan viktiga svar ges på avvikande värden eller obalans som kan vara orsak till ex. trötthet, kramptillstånd eller infektionskänslighet.

Detta ger en ovärderlig hjälp med vilka specifika tillskott den enskilde individen kan vara i behov av, som är avgörande för återhämtning och uppbyggnad samt maximal prestation.

TELEFON: 063-12 06 00
070-689 79 73

ADRESS: Residensgränd 20A
831 31 Östersund
MAIL: info@halsobyran.nu